[Vídeo] Més Opcions Consum Responsable és una cooperativa integral que promou el consum responsable i la transformació del model socioeconòmic incorporant eleme...

Cooperativa integral de consum i de serveis mésOPCIONS

mésOPCIONS és una cooperativa integral que promou el consum responsable i la transformació del model socioeconòmic incorporant elements com la demòcràcia, po...

Read more

Compártelo