Otro tipo de empresas son viables. Más que viables. Y ahora visibles con el balance social.

El Balanç Comunitari: un nou itinerari que enriqueix el Balanç Social - XES

La Xarxa d’Espais Comunitaris, el programa de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i la XES han desenvolupat el Balanç Comunitari.

Read more

Compártelo