Via Coop57: El grau d’autogestió i la flexibilitat de què gaudeix Coop57 permet actuar de la manera que més convingui al projecte i a les necessitats del moment, sense estar lligades a altres indicadors oficials que s’escapen del nostre control. També ens ofereix estabilitat

Compártelo